Lipase (136)

Lipase (136) v. 1.8, 12.06.2020

Prøvemateriale

Serum

Gel/glass uten tilsetning.

Analysevolum

1 ml

Holdbarhet

Avpipettert serum/serum over gel holdbart i 7 døgn.

Oppbevares kjølig.

Metode

Fotometri.

Indikasjon

Mistanke om akutt pankreasaffeksjon, tas sammen med s-pancreasamylase.

Utføres

Hele døgnet.

Referanseområde

10-71 U/L

Analytisk variasjon (CV)

<3%

Svarvurdering

Det er særlig høye verdier som har klinisk interesse.

Svært høye verdier, over 3 ganger øvre referansegrense, kan sees ved akutt pankratitt og er nærmest diagnostisk for denne tilstanden hos en pasient med akutt abdomen.

Noen pasienter med akutt pankreatitt har ikke så høye verdier.

Størrelsen av s-lipase gjenspeiler ikke nødvendigvis omfanget av pankreasskaden.

Ved akutt pankreatitt stiger s-lipase innen 4-8timer, når maksimal verdi etter omkring 24timer og faller til normale verdier innen 8-14døgn.

Moderat høye verdier, inntil 3 ganger øvre referansegrense, kan sees hos alkoholikere uten pankreatitt, hos noen pasienter med kronisk pankreatitt og ved cancer pancreatis, ved primær biliær cirrose, morfintilførsel(spasme i m.sphincter Oddi) og ved nyresvikt.

Pasienter som har høy s-amylase uten sykdom i pankreas, har sjelden høy verdi av s-lipase.

Lave verdier er påvist ved cystisk fibrose, og i noen tilfeller av kronisk pankreatitt i rolig fase, og av og til ved cancer pankreatis.

Referanser

Se Brukerhåndbok medisinsk biokjemi

Kommentar

Analysekode: NPU 57165

Refusjonstakst: MB3

Akkrediteringsstatus Akkreditert

Avdeling

Avdeling for medisinsk biokjemi

Tlf. 51519514

Faggruppe/Seksjon: Klinisk kjemi