Legionella PCR (A)

Legionella PCR (A) v. 1.7, 27.11.2022

 

Indikasjon

Alvorlig pneumoni hos inneliggende pasienter. Mistanke om pneumoni forårsaket av legionella på grunn av kjent eksponering og risikofaktorer.

 

Kliniske opplysninger må oppgis, eventuelt nylige utenlandsopphold eller kjent eksponering.

For polikliniske prøver må indikasjon fremgå av kliniske opplysninger for at analysen skal utføres.

Prøvemateriale

Prøve fra nedre luftveier: Bronkoalveolær lavage (BAL), indusert sputum, trakealsekret, ekspektorat.

Lungevev eller puss fra lungeabscess kan være aktuelt i spesielle tilfeller.

Transportmedium/prøvebeholder

Steril universalkonteiner

Prøvebehandling

Prøven sendes snarest til laboratoriet. Oppbevares i kjøleskap før forsendelse

Holdbarhet

1 ukes holdbarhet i kjøleskap

Merking av prøve

Prøveglasset merkes med etikett fra etikettskriver (elektronisk rekvirering). Evt. fullt navn og fødselsnummer.

Metode

In-house PCR (polymerasekjedereaksjon), alternativt multiplex-PCR (FilmArray) i forbindelse med helg/helligdager hos intensivpasienter

Utføres

Mandag til fredag

Alle dager for intensivpasienter

Svartid

0-3 dager

Svar/svarvurdering

Påvist/ikke påvist/inkonklusiv

Kommentar

In-house PCR påviser både Legionella pneumophila og andre Legionella species (non-pneumophila). Multiplex-PCR (FilmArray) påviser kun Legionella pneumophila, og prøven vil derfor i tillegg bli analysert med in-house PCR påfølgende hverdag.

I prøver med påvist Legionella DNA vil det bli utført dyrkning legionella dyrkning.

Avdeling

Avdeling for medisinsk mikrobiologi

Tlf: 51518873

Akkrediteringsstatus

Akkreditert for nedre luftveisprøver (in-house PCR)

Ikke akkreditert for andre materialer enn nedre luftveisprøver eller multiplex-PCR (FilmArray)