Legionella PCR (A)

Legionella PCR (A) v. 1.4, 25.06.2021

 

Indikasjon

Alvorlig pneumoni hos inneliggende pasienter. Mistenkt Legionella-pneumoni på grunn av kjent eksponering og risikofaktorer

Prøvemateriale

Prøve fra nedre luftveier: Bronkoalveolær lavage (BAL), indusert sputum, trakealsekret, ekspektorat.

Lungevev eller puss fra lungeabscess kan være aktuelt i spesielle tilfeller

Transportmedium/prøvebeholder

Steril universalkonteiner

Prøvebehandling

Prøven sendes snarest til laboratoriet. Oppbevares i kjøleskap før forsendelse

Holdbarhet

1 ukes holdbarhet i kjøleskap

Merking av prøve

Strekkodelapp fra rekvisisjon eller etikettprinter (elektronisk rekvirering). Evt. fullt navn og fødselsnummer

Metode

PCR (polymerasekjedereaksjon), in-house PCR evt. ePlex (multiplex PCR) hos intensivpasienter i forbindelse med helg/helligdager

Utføres

Mandag til fredag

For pasienter inneliggende på intensivavdelingen utføres analysen alle dager.

Svartid

0-3 dager

Svar/svarvurdering

Påvist/ikke påvist/inkonklusiv

Kommentar

In-house PCR påviser Legionella pneumophila og andre Legionella species (non-pneumophila). ePlex påviser kun Legionella pneumophila, og dersom ePlex utføres vil prøven bli analysert med in-house PCR neste virkedag med tanke på andre Legionella sp. (non-pneumophila).

Rekvisisjonsskjema

Blå. Seksjon for virologi og molekylærdiagnostikk

Kryss på Annet og skriv Legionella

Oppgi kliniske opplysninger, samt eventuelt nylige utenlandsopphold eller kjent eksponering. For polikliniske prøver må indikasjon fremgå av rekvisisjonen for at analysen skal utføres

Avdeling

Avdeling for medisinsk mikrobiologi

Tlf: 51518800

Akkrediteringsstatus

Akkreditert for nedre luftveisprøver (in-house PCR)

Ikke akkreditert for andre materialer enn nedre luftveisprøver eller for ePlex.