Legionella PCR (A)

Legionella PCR (A) v. 1.2, 13.03.2018

 

Indikasjon

Alvorlig pneumoni hos inneliggende pasienter

Prøvemateriale

Bronkoalveolær lavage (BAL), indusert sputum, trakealsekret, ekspektorat eller lungevev

Transportmedium/prøvebeholder

Steril universalkonteiner

Eventuelt prøver fra nedre luftveier på UTM-RT transportmedium

Prøvebehandling

Oppbevares i kjøleskap

Holdbarhet

< 2 timer ved romtemperatur

2-48 timer i kjøleskap (4 grader)

Merking av prøve

Strekkodelapp fra rekvisisjon eller etikettprinter (elektronisk rekvirering). Evt. fullt navn og fødselsnummer

Metode

PCR (polymerasekjedereaksjon)

Metoden påviser Legionella pneumophila og Legionella species

Utføres

Mandag til fredag

Svartid

1-3 dager

Svar/svarvurdering

Påvist/ikke påvist/inkonklusiv

Rekvisisjonsskjema

Blå. Seksjon for virologi og molekylærdiagnostikk

Kryss på Annet og skriv Legionella

Oppgi kliniske opplysninger og eventuelt nylige utenlandsopphold

Avdeling

 

Avdeling for medisinsk mikrobiologi

Tlf: 51518800

Seksjon for virologi og molekylærdiagnostikk

Tlf: 51518856

Akkrediteringsstatus Akkreditert