Anti-GAD

Anti-GAD v. 1.5, 08.04.2022

 

Prøvemateriale

Serum

Gel/ Glass uten tilsetning

Analysevolum

0,5 ml

Holdbarhet

5 dager i romtemperatur

7 dager i kjøleskap

Indikasjon

Utredning ved mistanke om type I diabetes mellitus eller LADA 

Kommentar

Se eventuelt Analyseoversikten til HUS

Utføres hver 2-3 uke. Prøven bør tas fastende

Analysested

Haukeland Universitetssykehus, Hormonlaboratoriet

Laboratoriebygget, varemottak

Jonas Lies vei 91B

5021 Bergen

 

For årskontroller/diabetespasienter:

Oslo universitetssykehus HF, Aker sykehus

Hormonlaboratoriet

Trondheimsveien 235

0586 Oslo

Rekvisisjonsskjema

Rekvisisjon

eller finn rekvisisjon her: Analyseoversikter og rekvisisjoner ved eksterne laboratorier