Anti-GAD

Anti-GAD v. 1.4, 09.03.2020

 

Prøvemateriale

Serum

Gel/ Glass uten tilsetning

Analysevolum

0,5 ml

Indikasjon

Utredning ved mistanke om type I (autoimmun) diabetes mellitus

Kommentar

Se også Analyseoversikten

Utføres hver 2-3 uke. Prøven bør tas fastende

 

Årskontroller av diabetes og samme prøver på nyoppdaga pasienter sendes alltid til Aker Hormon:

 Oslo universitetssykehus HF, Aker sykehus

Hormonlaboratoriet,

Trondheimsveien 235

0586 Oslo

Analysested

Haukeland Universitetssykehus, Hormonlaboratoriet

Laboratoriebygget, varemottak

Jonas Lies vei 91B

5021 Bergen

Rekvisisjonsskjema

Analyseoversikter og rekvisisjoner ved eksterne laboratorier