Bupropion

Bupropion v. 1.0, 06.02.2020

 

Prøvemateriale

Serum

Glass uten gel

Analysevolum

Minimum 0,5 mL når det blir bestilt en analyse; 1 mL når det blir bestilt flere legemiddelanalyser.

Pasientforberedelser

 Ved terapikontroll: Prøven bør tas rett før neste dose (bunnkonsentrasjon), og når konsentrasjonen er i likevekt (minimum 5 halveringstider etter oppstart eller doseendring).  

Prøvebehandling

Sentrifugeres og avpipetteres før sending

Holdbarhet

Holdbar i 7 døgn på avpipettert serum, fortrinnsvis i kjøleskap

Indikasjon

Rutinekontroll, vurdering av etterleving, terapisvikt, bivirkninger, interaksjoner, dokumentasjon ved bruk av doser utenfor anbefalt område, og ved mistanke om forgifting.

Rekvisisjonsskjema

Rekvisisjon

Avdeling

Haukeland Universitetssjukehus, Avd for medisinsk biokjemi og farmakologi

Laboratoriebygget, varemottak

Jonas Lies vei 91B

5021 Bergen