Generell
Generell
Blodprøvetaking generell veiledning - rekkefølge rør. Plakat til utskrift
Forord - Laboratoriehåndboken
PHT: Prøvebehandling før transport
Prosedyre for kapillær prøvetaking
Prosedyre for venøs blodprøvetaking
Rekvirering av laboratorieanalyser
Transporttjeneste og annen forsendelse av prøver