Medisinsk mikrobiologi
Medisinsk mikrobiologi
Apekoppvirus PCR
CO2 forbruk inkubatorer
Laboratoriehåndbok - Avdeling for medisinsk mikrobiologi
Måleusikkerhet for kvantitative analyser