Vedolizumab

Vedolizumab v. 1.3, 03.10.2022

Prøvemateriale

 Serum

 Gelglass

Analysevolum

 0.5 ml serum pr. analyse som går under biologiske legemidler

Pasientforberedelser

 Prøve til serumkonsentrasjonsmålinger for medikamenter som doseres sjeldnere enn hver 14. dag bør tas som bunnspeil  før neste   infusjon/injeksjon. Ingen andre pasientforberedelser.

Holdbarhet

 14 dager i kjøleskap

Indikasjon

 Vedolizumab (Entyvio) er et humanisert monoklonalt antistoff som blokkerer integrin α4β7 og reduserer inflammatorisk aktivitet i tarm.   Vedolizumab brukes i behandling av Crohns sykdom og Ulcerøs colitt.

 Serumkonsentrasjonsmålinger av biologiske legemidler kan bidra til å optimalisere behandlingen.

Kommentar

 Se linker til andre biologiske legemidler Biologiske legemidler

Analysested

 Radiumhospitalet

 Ullernschaussen 70

 0379 Oslo 

Rekvisisjonsskjema

 Rekvisisjon

 Eller finn rekvisisjon her: Analyseoversikter og rekvisisjoner ved eksterne laboratorier

Søkeord

Entyvio biologisk legemiddel