IgM (087)
IgM (087) v. 1.10

Prøvemateriale

Serum

Gel/glass uten tilsetning.

Analysevolum

1 ml

Holdbarhet

Avpipettert serum/serum over gel er holdbart i 7 døgn.

Oppbevares kjølig.

Metode

Immunokjemisk

Indikasjon

Mistanke om immunglobulinmangel (recidiverende infeksjoner), intraauterin infeksjon, neonatal infeksjon.

Kontroll av mb.Waldenstrøm og IgM myelom.

Utføres

Hele døgnet.

Referanseområde

 

 

Analytisk variasjon (CV)

<4%

Svarvurdering

Høye verdier: Kroniske og subakutte infeksjoner.

IgM er det første antistoffsvar på akutt infeksjon. Bindevevssykdommer, Waldenstrøm`s makroglobulinemi,

kuldeagglutininsykdommer,

IgM monoklonal gammopati.        

Lave verdier: Hypogammaglobulinemi. Verdien av IgM hos voksne avtar noe med økende alder.

Referanser

Se Brukerhåndbok i medisinsk biokjemi

Kommentar

Analysekode: NPU 19825

Refusjonstakst: MB 5

Avdeling

Avdeling for medisinsk biokjemi

Tlf. 51519514

Faggruppe/Seksjon: Klinisk kjemi

Akkrediteringsstatus

Akkreditert