Aceton i blod (106)

Aceton i blod (106) v. 1.0, 16.09.2021

 

Prøvemateriale

Serum
Gel/glass uten tilsetning
evt. fullblod i EDTA-glass

Analysevolum

0,5 mL

Prøvebehandling

Oppbevares ved 2-8 °C i lukket rør

Holdbarhet

Holdbart i 2-3 dager ved 2-8 °C

Metode

Gasskromatografi

Indikasjon

Mistanke om acetonforgiftning

Utføres

På dagtid eller ved behov for øyeblikkelig hjelp etter avtale.

Referanseområde

Aceton skal normalt ikke kunne påvises i serum. 
Påvisningsgrense >0,1 promille (g/L).

Analytisk variasjon (CV)

< 5 %

Referanser

Nasjonal brukerhåndbok i Medisinsk Biokjemi

Kommentar

Aceton kan finnes i serum ved peroralt inntak, men kan også dannes i lave konsentrasjoner i kroppen. Høye verdier forekommer ved alvorlig diabetisk- eller alkoholisk ketoacidose.

Høye verdier forekommer ved intoksikasjon med isopropanol, da isopropanol omdannes til aceton i kroppen. Aceton kan også omdannes til lave konsentrasjoner isopropanol.

Feilkilde: Fordamping

Rekvisisjonsskjema

Avdeling for Medisinsk biokjemi; Poliklinisk rekvisisjon for blodprøver.

Merk skjema med:

  • Rekvirentens navn, nøyaktig returadresse og telefon
  • Pasientens fødselsnummer/ D-nummer (11 siffer)

Kan ikke bestilles fra DIPS, kontakt avdeling.

Intern analysekode: 106
Refusjonskode: KF9
Analysekode: NPU27944

Avdeling

Avdeling for medisinsk biokjemi
Tlf. 51519514
Seksjon for kromatografi

Akkrediteringsstatus

Ikke akkreditert