VGCC-antistoff

VGCC-antistoff v. 1.4, 02.10.2020

Prøvemateriale

Serum

Gel glass

Analysevolum

0,5 ml

Indikasjon

Myastheni utredning

Kommentar

Utføres månedlig.

Se også Analyseoversikten

Feilkilder

Unngå hemolytisk og lipemisk serum

Analysested

Haukeland Universitetssykehus,, Medisinsk biokjemi og farmakologi, Nevrologisk forskningslaboratorium

Laboratoriebygget, varemottak

Jonas Lies vei 91B

5021 Bergen

Rekvisisjonsskjema

Analyseoversikter og rekvisisjoner ved eksterne laboratorier