VGCC-antistoff v. 1.5

Prøvemateriale

Serum

Gelglass

Analysevolum

0,5 ml

Holdbarhet

Sentrifugert gelglass er holdbart 4 døgn i romtemperatur og 7 døgn i kjøleskap

Indikasjon

Myastheni utredning

Kommentar

Utføres månedlig.

Se også Analyseoversikten til HUS

Feilkilder

Unngå hemolytisk og lipemisk serum

Analysested

Haukeland Universitetssykehus

Medisinsk biokjemi og farmakologi

Nevrologisk forskningslaboratorium

Laboratoriebygget, varemottak

Jonas Lies vei 91B

5021 Bergen

Rekvisisjonsskjema

Rekvisisjon

Eller finn rekvisisjon her: Analyseoversikter og rekvisisjoner ved eksterne laboratorier