v. 1.3 MAG-antistoff

Prøvemateriale

Serum

Gel glass

Analysevolum

0,5 ml

Indikasjon

Polynevropati-utredning

Kommentar

Unngå hemolyse og lipemi

Utføres 2-3 ganger i måneden

Se også Analyseoversikten

Analysested

Haukeland Universitetssykehus, Medisinsk biokjemi og farmakologi

Laboratoriebygget, varemottak

Jonas Lies vei 91B

5021 Bergen

Rekvisisjonsskjema

Analyseoversikter og rekvisisjoner ved eksterne laboratorier