CD4/CD8-Kvantitering

CD4/CD8-Kvantitering v. 1.3, 07.07.2022

Prøvemateriale

EDTA-blod

EDTA-glass (uten gel)

 

Spinalvæske

Spesialglass som inneholder 200 µl stabiliseringsvæske

(finnes på hylle v/vaktbenk på avd for medisinsk biokjemi)

Analysevolum

3 ml EDTA blod

3 ml spinalvæske

Prøvetaking

Før prøvetaking skal pasienten identifisere seg og oppgi fullt navn og fødselsnummer/D-nummer (11 siffer)

Prøvebehandling

Prøven blandes godt umiddelbart etter prøvetaking

Oppbevares i romtemperatur.

 

Ved analyse av spinalvæske kontakt Avd for Immunologi og Transfusjonsmedisin Haukeland – Telefon 55972471

Forsendelse

Sendes ved romtemperatur

Holdbarhet

Inntil 48 timer etter prøvetaking

Merking av prøve

         Pasientens for- og etternavn

         Pasientens fødselsnummer/D-nummer (11 siffer)

         Prøvetakingsdato

Metode

Flowcytometri

Indikasjon

Oppfølging av HIV-sykdom.

Har diagnostisk verdi også ved andre tilstander av immunsvikt.

Ved mistanke om ikke HIV-assosiert immunsvikt bør kvantitering av T-lymfocytter, B-lymfocytter og NK celler (CD3/CD4/CD8/CD19/CD16+56) rekvireres.

Utføres

Prøver kan tas mandag-torsdag inntil kl 15.00.

Utføres tirsdag-fredag.

Prøver kan tas fredag dersom prøven leveres avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin innen kl 11.

Prøver mottatt etter kl 11 fredag, vil ikke bli analysert.

Referanseområde

Voksne:

 

Ratio CD4/CD8:    

0,70-4,45

CD4 %                 

32-65 %

CD4 abs                 

453-1650  x 106/L

CD8 %                  

13-44 %

CD8 abs                  

167-937  x 106/L

 

Referanseområde for barn ikke utarbeidet på SUS.

Det henvises til referanseområdet fra Haukeland Universitetsykehus.

 ITM - IMH - S - Utvidet lymfocyttkvantitering, referanseområde for barn (0-16 år) (Ikke tilgjengelig)

 

Svarvurdering

Rapporteringstid: 1-2 dager

Avhenger av klinisk problemstilling.

Ulike lymfocytt subpopulasjoner kan være for lave (eller høye) ved en rekke sykdommer som involverer immunsystemet.

Kommentar

CD4/CD8 måling i spinalvæske og lymfocyttkvantitering utføres ikke ved SUS. Prøver må sendes (samme dag) til Haukeland Universitetssykehus.

Haukeland mottar prøver fra kl 0800 mandager til kl 12.00 fredager.

På SUS utføres analysen foreløpig kun for voksne pasienter for rekvirenter internt på SUS.

Rekvisisjonsskjema

https://eqs-hst.ihelse.net/cgi-bin/download.pl?pid=hst&do=picture&RevisionID=85438&picture=Laboratoriehandbok_Analysemal_jan_2012_image001.pngRekvisisjon til Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin - immunologiske undersøkelser (Gyldig)

Merk skjema med:

         For- og etternavn på rekvirerende lege

         Avdeling/legekontor med nøyaktig returadresse og telefonnummer

         Pasientens for- og etternavn

         Pasientens fødselsnummer/D-nummer (11 siffer)

         Diagnose/aktuell problemstillling

         Prøvetakingsdato

         Prøvetakers signatur

 

Kryss for annet: CD4/CD8 kvantitering

Avdeling

Avdeling for Immunologi og transfusjonsmedisin

Seksjon for analyse - Immunologi

Tlf. 51 51 88 60