Legionella, bakteriologisk dyrkning (A) v. 1.6, 27.11.2022

 

 

Indikasjon

Alvorlig pneumoni hos pasienter innlagt på sykehus. 

Siden Legionella PCR har høyere sensitivitet enn bakteriologisk dyrkning, blir prøven rutinemessig først analysert med PCR-teknikk. Positive prøver dyrkes. 

Prøvemateriale

Prøve fra nedre luftveier: Indusert sputum, trakealsekret, broncoalveolær lavage (BAL) eller ekspektorat i steril universalkonteiner

Prøvebehandling

Oppbevares i kjøleskap

Holdbarhet

1 uke, prøven bør oppbevares i kjøleskap (4 grader)

Merking av prøve

Prøveglasset merkes med etikett fra etikettskriver (elektronisk rekvirering). Eventuelt fullt navn og fødselsnummer.

Kliniske opplysninger Oppgi kliniske opplysninger og eventuelt nylige utenlandsopphold eller kjent eksposisjon.

Metode

Legionella-spesifikk dyrkning

Ved vekst av Legionella pneumophila utføres sekvensbasert typing ved hjelp av helgenomsekvensering og svarbrevet oppdateres. 

Utføres

Mandag til lørdag

Svartid

Dyrkning:

-Ingen vekst: 7 dager

-Vekst: 5-10 dager

Nye positive funn meddeles forløpende telefonisk og elektronisk.

 

Sekvensbasert typing ved helgenomsekvensering:

-Dette prøvesvaret er ikke avgjørende for klinisk behandling av legionellose. Forventet svartid for rutineprøver er 3-4 uker. Ved ferieavvikling må det påregnes ytterligere tid. Ved funn av nye allel eller sekvenstyper må dette bekreftes og godkjennes av Legionella-sekvensbasert typing databasen hos Public Health of England. Dette kan ta lang tid og svaret vil dermed bli tilsvarende forsinket. 

Svar/svarvurdering

Ingen vekst

Vekst med artsbestemmelse

Kommentar

Dyrkning skal alltid utføres ved positiv PCR-test i luftveisprøve.

Ny Legionella isolater lagres i avdelingens stammebank.

Avdeling

 

Avdeling for medisinsk mikrobiologi

Tlf: 51518800

Seksjon for bakteriediagnostikk

Tlf: 51518807

Akkrediteringsstatus Akkreditert