Legionella, bakteriologisk dyrkning (A) v. 1.5, 22.04.2022

 

 

Indikasjon

Alvorlig pneumoni hos pasienter innlagt på sykehus

Prøvemateriale

Prøve fra nedre luftveier: Indusert sputum, trakealsekret, broncoalveolær lavage (BAL) eller ekspektorat i steril universalkonteiner

Prøvebehandling

Oppbevares i kjøleskap

Holdbarhet

1 uke, prøven bør oppbevares i kjøleskap (4 grader)

Merking av prøve

Fullt navn og fødselsnummer

Metode

Legionella-spesifikk dyrkning

Ved vekst av Legionella pneumophila utføres sekvensbasert typing ved hjelp av helgenomsekvensering

Utføres

Mandag til lørdag

Svartid

Ingen vekst: 7 dager

Vekst: 5-10 dager

 

Nye positive funn meddeles forløpende telefonisk og elektronisk

Svar/svarvurdering

Ingen vekst

Vekst med artsbestemmelse

Kommentar

Dyrkning skal alltid utføres ved positiv urin antigentest eller positiv PCR-test i luftveisprøve.

Rekvisisjonsskjema

Rosa – Seksjon for bakteriediagnostikk

Kryss for Legionella under "Ønsket undersøkelse". Før på kliniske opplysninger og eventuelt nylige utenlandsopphold eller kjent eksposisjon.

Avdeling

 

Avdeling for medisinsk mikrobiologi

Tlf: 51518800

Seksjon for bakteriediagnostikk

Tlf: 51518807

Akkrediteringsstatus Akkreditert