Hemoglobin (001)

Hemoglobin (001) v. 1.9, 08.05.2020

Prøvemateriale

EDTA-blod

EDTA-glass

Analysevolum

3 ml

Prøvebehandling

Feilkilde: Mangelfull blanding med koageldannelse. Feil oppbevaring. For gammel prøve.

Forsendelse

Oppbevares i kjøleskap. Transport ved romtemperatur er likevel akseptabelt. 

Holdbarhet

EDTA-blod er holdbart i 48 timer. Oppbevares i kjøleskap. Kapillærblod er holdbart i 8 timer. 

Metode

Fotometri.

Indikasjon

Mistanke om anemi eller polycytemi. Kontroll av kjent anemi og polycytemi. Kontroll av pågående blødning.

Utføres

Hele døgnet.

Referanseområde

Benevning: g/dl

1 - 3 dager   14,5 - 22,5

1 uke           13,5 - 21,5

2 uker          12,5 - 20,5

1 mnd          10,0 - 18,0

2 mnd          9,0 - 14,0

3 - 6 mnd     9,5 - 13,5     

0,5 - 2 år     10,5 - 13,5

2 - 6 år        11,5 - 13,5

6 - 12 år      11,5 - 15,5

12 - 18 år     K: 11,6 - 15,5

                    M: 13,0 - 16,0

>=18 år        K: 11,6 - 15,5

                    M: 13,2 - 16,5

Analytisk variasjon (CV)

1 % i nivå 12 g/dL.

Biologisk variasjon

Gravide og sengeliggende 5 - 10 % lavere konsentrasjon.

Svarvurdering

Lave verdier er per definisjon anemi. Årsaker til anemi er mange, men i allmennpraksis dominerer jernmangel, enten pga. menstruasjonsblødninger, tarmblødninger eller mangelfullt inntak av jern. Nest hyppigste årsak er anemi sekundær til annen sykdom, som oftest kronisk inflammasjon, men anemi forekommer ved en rekke sykdommer som nyre- og leversvikt, alkoholisme, hypotyreose, leukemi og andre blodsykdommer. Blandt innvandrere sees hyppig en genetisk betinget anemi, som enten skyldes nedsatt syntese av betaglobin-kjeder (beta-talassemi), alfaglobin-kjeder (alfa-talassemi) eller unormale hemoglobinvarianter. Men også blant innvandrere er jernmangel hyppigste årsak til anemi. Sjeldnere årsaker til anemi er hemolyse og kobalamin- og folat-mangel. I en generell sykehuspopulasjon er sekundær anemi meget vanlig.

Høye verdier sees oftest ved relativ polycytemi forårsaket av dehydrering, der den samlede erytrocyttmassen er normal, og ved absolutt polycytemi, der den samlede erytrocyttmassen er økt. Årsaker til absolutt polycytemi er polycytemia vera eller sekundær polycytemi på grunn av kronisk hypoksi eller erytropoietin-produserende tumor. 

Referanser

Se Brukerhåndbok i medisinsk biokjemi
Thomas Nebe (J Lab Med 2011;35(1):1–25)
Egne forsøk

Kommentar

Analysekode NOR05172
Refusjonskode MB3

Avdeling

Avdeling for medisinsk biokjemi

Tlf: 51519514

Faggruppe/Seksjon: Hematologi

Akkrediteringsstatus

Akkreditert