Valproat, fritt

Valproat, fritt v. 1.3, 15.11.2018

Prøvemateriale

Serum

Glass uten gel

Analysevolum

2 ml serum

Indikasjon Tilstander der proteinbinding er endret, for eksempel graviditet, nedsatt nyre- eller leverfunksjon, hypoalbuminemi eller interagerende legemidler.

Kommentar

Absorbert legemiddel foreligger i kroppen i en av to tilstander: fritt eller bundet til proteiner. Ved måling av s-valproat analyseres totalkonsentrasjonen, mens det er den frie konsentrasjonen av et legemiddel som er farmakologisk aktiv. Valproat utviser metningskinetikk for proteinbinding, og det er derfor ikke et lineært forhold mellom totalkonsentrasjonen og fri konsentrasjon. Spesielt er dette en viktig problemstilling ved hypoalbuminemi, ved interagerende legemidler (fortrengning fra albumin) og ved høye totalkonsentrasjoner.

Lav bindingsgrad kan skyldes lav konsentrasjon av bindingsprotein eller interaksjon på proteinbindingsnivå (fortrengning).

Opp til 90 % av valproat er bundet til plasmaproteiner (hovedsakelig albumin).

 

OBS: Analysen blir ikke analysert uten at klinisk årsak er beskrevet.

Analysested

Spesialsykehuset for epilepsi

G.F.Henriksensvei 40

1337 Sandvika

Rekvisisjonsskjema

Analyseoversikter og rekvisisjoner ved eksterne laboratorier