Cytomegalovirus (CMV) PCR

Cytomegalovirus (CMV) PCR v. 1.4, 22.11.2022

 

Indikasjon

Se lenker for indikasjon

Lenker: CMV PCR Haukeland

            CMV PCR Rikshospitalet

Prøvemateriale

EDTA-Plasma
EDTA m/gel (Helst eget prøveglass)

 

 

Se lenker for evt. andre typer prøvemateriale
Se lenker for evt. informasjon om holdbarhet og analysevolum

Lenker:
CMV PCR Haukeland

            CMV PCR Rikshospitalet

Prøvebehandling

 

Sentrifugeres innen 6 timer etter prøvetaking

Prøveglasset må (pga. fare for kontaminasjon) sendes uåpnet

Forsendelse

CMV-PCR som er elektronisk bestilt via Unilab til Haukeland Universitetssykehus sendes via Avdeling for medisinsk biokjemi (SUS).

 

CMV-PCR til OUS/Rikshospitalet sendes med utfylt papirrekvisisjon til Avdeling for medisinsk mikrobiologi (SUS). Prøvene må ankomme hverdager innen kl: 14:00
(mandag-torsdag), for å sikre forsendelse samme dag.
Blodprøver som ankommer etter kl: 14:00, sendes neste hverdag (mandag-torsdag)

Analysested


Haukeland Universitetssykehus (HUS)

Analyseoversikten: https://analyseoversikten.no/


Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet

Rekvisisjon: Rekvisisjoner OUS

Kommentar

Oslo Universitetssykehus (OUS) har nasjonal referansefunksjon for CMV

 

For mer informasjon
Se:
Rekvirering av mikrobiologiske analyser
Se:
Cytomegalovirusinfeksjon - Veileder for helsepersonell FHI