Cytomegalovirus (CMV) PCR

Cytomegalovirus (CMV) PCR v. 1.3, 03.01.2022

 

Indikasjon

Se lenker for indikasjon

Lenker: CMV PCR Haukeland

            CMV PCR Rikshospitalet

Prøvemateriale

EDTA-Plasma
EDTA m/gel (Helst eget prøveglass)

 

 

Se lenker for evt. andre typer prøvemateriale
Se lenker for evt. informasjon om holdbarhet og analysevolum

Lenker:
CMV PCR Haukeland

            CMV PCR Rikshospitalet

Prøvebehandling

 

Sentrifugeres innen 6 timer etter prøvetaking

Prøveglasset må (pga. fare for kontaminasjon) sendes uåpnet

Forsendelse

Blodprøver må ankomme Avdeling for medisinsk mikrobiologi (SUS) hverdager innen kl: 14:00
(mandag-torsdag), for å sikre forsendelse samme dag.
Blodprøver som ankommer etter kl: 14:00, sendes neste hverdag (mandag-torsdag)

Analysested

Sendes til Haukeland Universitetssykehus dersom ikke noe annet er avtalt


Sendes til Rikshospitalet dersom det er rekvirert både CMV PCR og
Polyomavirus (JCV/BKV)

 

Haukeland Universitetssykehus (HUS)

Analyseoversikten: https://analyseoversikten.no/

Rekvisisjon: Rekvisisjon HUS

Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet

Brukerhåndbok: https://ousmik.no/index.php

Rekvisisjon: Rekvisisjoner OUS

Kommentar

Oslo Universitetssykehus (OUS) har nasjonal referansefunksjon for CMV

 

For mer informasjon
Se:
Rekvirering av mikrobiologiske analyser
Se:
Cytomegalovirusinfeksjon - Veileder for helsepersonell FHI