Veksthormon

Veksthormon v. 1.4, 02.10.2020

Prøvemateriale

Serum

Gel/glass uten tilsetning

Pasientforberedelse

Prøven tas fastende om morgenen eller etter minimum 30 minutters hvile. Unngå fysisk aktivitet og stress før og under prøvetaking. Hos barn kan prøver i serie hvert 15. minutt i løpet av natten være nødvendig for å påvise partiell veksthormonmangel.

Analysevolum

0,5 mL serum

Transport

 

Ved behov for å oppbevare prøven  i kjøleskap før forsending, merk prøven med "tatt ut av kjøleskap: dato/klokkeslett", slik at holdbarheten kan bli kontrollert ved laboratoriet.

NB! Forsending med post før helg/helligdag bør unngås grunnet kort holdbarhet i romtemperatur. 

Indikasjon

Utredning av barn med veksthemming. Mistanke om akromegali/gigantisme. Hypofyselidelser som hypofysesvikt og hypofysetumor. Kontroll av behandling med veksthormon

Kommentar

Utføres daglig.
Se Analyseoversikten

Analysested

Haukeland Universitetssykehus, Hormonlaboratoriet

Laboratoriebygget, varemottak

Jonas Lies vei 91B

5021 Bergen

Rekvisisjonsskjema

Analyseoversikter og rekvisisjoner ved eksterne laboratorier