Metadon i serum

Metadon i serum v. 1.5, 15.03.2022

 

Prøvemateriale

Serum

Serumglass uten gel

Analysevolum

1 ml

Indikasjon

Rutinekontroll, vurdering av etterleving, terapisvikt, bivirkninger, interaksjoner, dokumentasjon ved bruk av doser utenfor anbefalt område, og ved mistanke om forgiftning.

Prøvebehandling

Serum må avpipetteres før sending

Holdbarhet

Avpipettert serum er holdbart i 7 døgn

Kommentar

Se også Analyseoversikten

Analysested

Haukeland Universitetssykehus,

Medisinsk biokjemi og farmakologi

Laboratoriebygget, varemottak

Jonas Lies vei 91B

5021 Bergen

Rekvisisjonsskjema

Rekvisisjon

eller finn rekvisisjon her: Analyseoversikter og rekvisisjoner ved eksterne laboratorier

Søkeord

Metadon