Rekvisisjon - bakteriediagnostikk v. 4.0, 23.09.2021