Rekvisisjon - bakteriediagnostikk v. 3.0, 19.09.2019