Beinmarg, farging av beinmargs- og rullepreparat (Interne rekvirenter) v. 1.0, 11.01.2021

 

Prøvemateriale

Beinmargspreparat

Rullepreparat av beinmarg

Prøvebehandling på laboratoriet

Beinmargspreparat farges med May-Grünwald/Giemsa med mindre annet er spesifisert. To av beinmargspreparatene fikseres og leveres tilbake ufarget for en eventuell etterbestilling av jernfarging.

Rullepreparat farges alltid med May-Grünwald/Giemsa med mindre annet er spesifisert.

Jernfarging utføres når dette er bestilt. To beinmargspreparat blir jernfarget med mindre annet er spesifisert.

Forsendelse

Preparatene leveres umiddelbart til laboratoriet etter utstrykning sammen med rekvisisjon.

Holdbarhet

Preparatene må fikseres i absolutt metanol / farges innen 2 timer.

Merking av prøve

Preparatene skal merkes med pasientens navn og fødselsnummer, dato og rekvirent.

Metode

May-Grünwald/Giemsa

Jernfarging

Utføres

May-Grünwald/Giemsa utføres hver dag.

Jernfarging utføres mandag, onsdag, fredag før kl 12. (Ved hasteprøve utenom disse tidspunktene kan hematologigruppa kontaktes)

Rekvisisjonsskjema

Urinrekvisisjon og Hematologi skjema: Følgeskriv beinmarg (Ikke tilgjengelig)

Avdeling

Avdeling for medisinsk biokjemi

51519514

Faggruppe: Hematologi 

Akkrediteringsstatus

Ikke akkreditert