Generell informasjon - patologi
Avdeling for patologi - Rekvirering av prøver
Bestillingsskjema, utstyr til prøvetaking patologi
Cytologisk undersøkelse - Fiksering av cytologisk prøver
Cytologisk undersøkelse - Serøse væsker
Obduksjonsrapport, rutiner for utskrift og utlevering av svar