Generell informasjon - patologi
Cytologisk undersøkelse - Fiksering av cytologisk prøver
Cytologisk undersøkelse - Serøse væsker
Obduksjonsrapport, rutiner for utskrift og utlevering av svar
Rekvirering av prøver, avdeling for patologi