Mangan

Mangan v. 1.0, 26.06.2020

 

Prøvemateriale

Blod

 

Spesialglass EDTA med mørkblå kork og lilla stripe på etikett

Analysevolum

1 ml

Pasientforberedelser

Prøven utføres kun etter avtale, kontakt rekvirent på tlf. 72829100 

Prøvetaking

Vær obs på kontamineringsfare, se under kommentar

Prøvebehandling

Skal ikke sentrifugeres

Forsendelse

Ingen, sendes på vanlig måte

Kommentar

Ta kontakt for råd om prøvetaking og riktig prøvetakingsutstyr. Det er stor kontamineringsfare ved bruk av feil prøvetakingsutstyr.

Se link til analysen: http://www.farmakologiportalen.no/content/1988/Mangan-Mn-i-blod

Se også link til grunnstoffanalyser ved St.Olav hospital: https://stolav.no/fag-og-forskning/lab/grunnstoffanalyser

Rekvisisjonsskjema

Rekvisisjon

Avdeling

St.Olav hospital, Avdeling for klinisk farmakologi

Laboratoriet for klinisk farmakologi

Erling Skjalgssons gate 1

7030 Trondheim