Litium, (102) Lithionit v. 1.9

Prøvemateriale

Serum

Gel/glass uten tilsetning.

Analysevolum

1,0 ml (min 250µl)

Prøvetaking

Prøven tas 12 timer etter siste kveldsdose og 7 dager etter oppstart eller doseendring.

Prøvebehandling

Oppbevares kjølig, men transport ved romtemperatur er likevel akseptabelt.

Holdbarhet

Serum er holdbart i 7 døgn.

Metode

Fotometrisk.

Analyseinstrument: Abbott Architect c16000

Indikasjon

Terapikontroll. Doseendring. Mistanke om forgiftning.

Utføres

Daglig

Referanseområde

0,5-1,0 mmol/L

Ref:Farmakologiportalen

Anbefalt referanse intervall for eldre med bipolar lidelse (OABD)

60 – 79 år:  0,4 – 0,8 mmol/L
80 og eldre: 0,4 – 0,7 mmol/L
Ref. Older Adults Task Force within the International Society for Bipolar Disorder (ISBD)

Analytisk variasjon (CV)

5%

Svarvurdering

Nivåer mellom 0,3-0,6 mmol/L kan iblant gi tilstrekkelig profylaktisk effekt.
Konsentrasjoner opp til 1,2 mmol/L kan være nødvendig ved behandling av akutte manier.
Konsentrasjoner >1,5 mmol/L ved 12 timers postdose indikerer en betydelig risiko for forgiftning.

Forhøyede verdier ved nedsatt nyrefunksjon, forstyrrelse i salt- og væskebalansen eller bruk av legemidler som påvirker disse forholdene (eks. diuretika, NSAIDS og
ACE-hemmere).

Referanser

Brukerhåndbok i klinisk biokjemi

Kommentar

Analysekode NPU 02613

Refusjonstakst KF3

Avdeling

Avdeling for medisinsk biokjemi

Tlf. 51519514

Faggruppe/Seksjon: Medikament

Akkrediteringsstatus

Akkreditert