Kusmavirus (parotittvirus) antistoff (A) v. 1.10, 27.11.2022

 

 

Indikasjon

Mistanke om parotitt/kusma

Undersøkelse av immunstatus

Prøvemateriale

Serum-gelglass

Analysevolum

0,5 ml

Prøvebehandling

Oppbevares i kjøleskap (2-8 grader)

Sendes laboratoriet snarest. Kan sendes i romtemperatur.

Merking av prøve

Prøveglasset merkes med etikett fra etikettskriver (elektronisk rekvirering). Evt. fullt navn og fødselsnummer

Metode

CLIA (chemiluminescens immunoanalyse). Påvisning av IgG- og/eller IgM-antistoff

Utføres

Mandag - fredag

Svartid: 0 - 3 dager

Svar/svarvurdering

Påvist

Ikke påvist

Grenseverdi

Laboratoriet kommenterer svaret ut fra analyseresultater og kliniske opplysninger

Kommentar

Det er viktig at kliniske opplysninger oppgis - mistanke om aktuell infeksjon eller undersøkelse av immunstatus.

Parotittserologi er lite egnet til påvisning av kusma hos pasienter som er fullvaksinert.

Ved klinisk mistanke om aktuell infeksjon bør det i tillegg til serologisk undersøkelse også tas spyttprøve på UTM- virustransportmedium. Man bør prøve å få penselen til å suge opp mest mulig spytt. (Spyttprøven skal tas fra bakre svelgvegg og tonsiller, samt fra munnslimhinne ved innsiden av begge kinn og under tungen med samme prøvepinne.)  Spytt kan også sendes inn på sterilt glass.

Ved kliniske opplysninger og serologiske funn som kan passe med aktuell/nylig gjennomgått infeksjon, videresendes prøven til Folkehelseinstituttet for supplerende undersøkelse.

Avdeling

 

Avdeling for medisinsk mikrobiologi

Tlf. 51518800

Seksjon for virologi og molekylærdiagnostikk

Tlf: 51518806

Akkrediteringsstatus Akkreditert