Trombocytter (PLT / TRC / TPK) (004) v. 2.0
Prøvemateriale

EDTA-blod

EDTA-glass

Analysevolum

3 ml

(6 ml rør kan ikke brukes pga. lengden på røret)

Forsendelse

Oppbevares i kjøleskap. Transport ved romtemperatur er likevel akseptabelt. 

Prøvebehandling

Feilkilder: Feil prøvetakingsteknikk. Feil oppbevaring. For gammel prøve.

 Trombocyttaggregater?

Trombocyttaggregater oppstår hovedsaklig på grunn av vanskelig prøvetaking og for lite blandet prøve ved prøvetaking. 

Dersom gjentakende prøver har avdekket trombocyttaggregater og laboratroiet har bedt om både EDTA og citratblod i svarkommentar:

Ved ny prøvetaking: Ta både EDTA-rør og Citratrør, merk begge med etikett til hematologiske analyser. Skriv på "Trombocyttaggregater?" på begge glassene. Fest glassene sammen med en strikk og send til laboratoriet som vanlig, helst samme dag.

Trombocyttaggregering er en relativt vanlig in vitro reaksjon mellom trombocytter og antikoagulasjonsmiddel i blodprøveglasset. Dette forårsaker en sammenklumping av trombocytter, og et nøyaktig antall trombocytter kan da ikke måles. I slike tilfeller kan en tilleggsanalysering av trombocytter i Citratblod gi et mer nøyaktig svar, siden trombocytter sjeldent aggregerer i kontakt med citrat.

Holdbarhet

EDTA-blod er holdbart i 60 timer. Oppbevares i kjøleskap.

Kapillærblod er holdbart i 8 timer.

PLT-F_holdbarhet.jpg

Holdbarhetsdata er publisert i Noklus Holdbarhetsdatabase.

Metode

Impedanse (og evt fluorescensmetode)

Instrument: Sysmex XN.

Indikasjon

Vurdering av beinmargen. Mistanke om DIC. Utredning av blødningstilstander.

Se også: https://brukerhandboken.no/index.php?action=showtopic&topic=2bc4bfe0d29dc34deeea

Utføres

Hele døgnet.

Referanseområde

Benevning: *109/L

Kjønn Alder Nedre referansegrense Øvre referansegrense
B 0-2 dager 166 382
B 2-7 dager 134 436
B 7-14 dager 184 590
B 14-28 dager 180 621
B 4-6 uker 166 631
B 6-8 uker 211 677
B 2-3 mnd 224 696
B 3-6,5 mnd 205 697
B 6,5-12 mnd 161 601
B 1-3 år 169 502
B 3-7 år 177 468
B 7-12 år 186 416
       
K 12-14 år 188 384
K 14-16 år 168 405
K 16-19 år 178 417
K 19-30 år 173 418
K 30-40 år 173 413
K 40-50 år 179 425
K 50-60 år 193 412
K 60-70 år 178 430
K 70-80 år 167 443
K >80 år 162 431
       
M 12-14 år 188 420
M 14-16 år 170 392
M 16-19 år 162 372
M 19-30 år 165 366
M 30-40 år 160 374
M 40-50 år 161 382
M 50-60 år 160 373
M 60-70 149 381
M 70-80 142 378
M >80 127 370

 

Analytisk variasjon (CV)

2 % i nivå 250 x 10​9​/​L.

Biologisk variasjon

Fysisk anstrengelse gir økt konsentrasjon.
Svarvurdering

Høye verdier: Myeloproliferativt syndrom, ofte ved inflammasjoner.

Lave verdier: Toksisk benmargspåvirkning. B12- og folat-mangel, splenomegali, DIC.

Referanser

Thomas Nebe (J Lab Med 2011;35(1):1–25)

Egne referanseintervall basert på data fra 53 000 barn i Rogaland (2007 - 2022).
Barnereferanseintervall, EQUALIS, Gunnar Nordin och expertgruppen 2023-03-24.


Egne holdbarhetsforsøk

Kommentar

Analysekode NPU03568

Refusjonskode MB3

Avdeling

Avdeling for medisinsk biokjemi

Tlf: 51519514

Faggruppe/Seksjon: Hematologi