v. 1.8 Trombocytter (004)
Prøvemateriale

EDTA-blod

EDTA-glass

Analysevolum 3 ml
Prøvebehandling

Feilkilder: Feil prøvetakingsteknikk. Feil oppbevaring. For gammel prøve.

Analysen kan ikke etterbestilles i prøve som er tatt kapillært.

Holdbarhet EDTA-blod er holdbart i 48 timer. Oppbevares i kjøleskap. Kapillærblod er holdbart i 8 timer.
Metode Impedanse.
Indikasjon

Vurdering av benmargen. Mistanke om DIC. Utredning av blødningstilstander.

Se også: https://brukerhandboken.no/index.php?action=showtopic&topic=2bc4bfe0d29dc34deeea

Utføres Hele døgnet.
Referanseområde

Benevning: *10^9/L

< 1 uke:       80 - 478

> 1 uke:       M: 146 - 328

                   K: 176 - 391

Analytisk variasjon (CV) 2 % i nivå 250 x 10​9​/​L.
Biologisk variasjon Fysisk anstrengelse gir økt konsentrasjon.
Svarvurdering

Høye verdier: Myeloproliferativt syndrom, ofte ved inflammasjoner.

Lave verdier: Toksisk benmargspåvirkning. B12- og folat-mangel, splenomegali, DIC.

Referanser Thomas Nebe (J Lab Med 2011;35(1):1–25)
Egne forsøk
Kommentar

Analysekode NPU03568

Refusjonskode MB3

Avdeling

Avdeling for medisinsk biokjemi

Tlf: 51519514

Faggruppe/Seksjon: Hematologi