Trombocytter (004)

Trombocytter (004) v. 1.10, 22.11.2022
Prøvemateriale

EDTA-blod

EDTA-glass

Analysevolum

3 ml

(6 ml rør kan ikke brukes pga lengden på røret)

Prøvebehandling

Feilkilder: Feil prøvetakingsteknikk. Feil oppbevaring. For gammel prøve.

Holdbarhet

EDTA-blod er holdbart i 48 timer. Oppbevares i kjøleskap. Kapillærblod er holdbart i 8 timer.

Metode

Impedanse.

Indikasjon

Vurdering av benmargen. Mistanke om DIC. Utredning av blødningstilstander.

Se også: https://brukerhandboken.no/index.php?action=showtopic&topic=2bc4bfe0d29dc34deeea

Utføres

Hele døgnet.

Referanseområde

Benevning: *109/L

< 1 uke:       84 - 478

> 1 uke:       M: 146 - 328

                   K: 176 - 391

Analytisk variasjon (CV)

2 % i nivå 250 x 10​9​/​L.

Biologisk variasjon

Fysisk anstrengelse gir økt konsentrasjon.
Svarvurdering

Høye verdier: Myeloproliferativt syndrom, ofte ved inflammasjoner.

Lave verdier: Toksisk benmargspåvirkning. B12- og folat-mangel, splenomegali, DIC.

Referanser

Thomas Nebe (J Lab Med 2011;35(1):1–25)
Egne forsøk

Kommentar

Analysekode NPU03568

Refusjonskode MB3

Avdeling

Avdeling for medisinsk biokjemi

Tlf: 51519514

Faggruppe/Seksjon: Hematologi