v. 2.0 Eosinofile granulocytter
Eosinofile granulocytter        

Se Differensialtelling av leukocytter (-41)