Flekainid (Tambocor)

Flekainid (Tambocor) v. 1.3, 23.11.2018

 Prøvemateriale

 Serum

 Glass uten tilsetning

 Analysevolum

 0,5 ml

 Prøvebehandling

 Serum avpipetteres

 Kommentar

 Se analyser

 Analysested

 St. Olavs Hospital,

 Laboratoriet medisinsk klinikk

  Avdeling for klinisk farmakologi

 Erling Skjalgssons gate 1

 7030 Trondheim

 Rekvisisjon

Analyseoversikter og rekvisisjoner ved eksterne laboratorier

Søkeord

Flekainid Tambocor medikament