v. 1.3 Flekainid (Tambocor)

 Prøvemateriale

 Serum

 Glass uten tilsetning

 Analysevolum

 0,5 ml

 Prøvebehandling

 Serum avpipetteres

 Kommentar

 Se analyser

 Analysested

 St. Olavs Hospital,

 Laboratoriet medisinsk klinikk

  Avdeling for klinisk farmakologi

 Erling Skjalgssons gate 1

 7030 Trondheim

 Rekvisisjon

Analyseoversikter og rekvisisjoner ved eksterne laboratorier

Søkeord

Flekainid Tambocor medikament