v. 1.3 Perfenazin (Trilafon)

 Prøvemateriale

 Serum

 Glass uten tilsetning

 Analysevolum

 0,5 ml

 Prøvebehandling

 Avpipetteres før sending

 Kommentar

 Psykofarmaka.

 Se analyser, Avdeling for klinisk farmakologi, St. Olavs Hospital

 Analysested

 St.Olavs Hospital​, Avdeling for klinisk farmakologi

 Laboratoriet medisinsk klinikk

 Erling Skjalgssons gate 1

 7030 Trondheim

 Rekvisisjonsskjema

 Rekvisisjon eller finn rekvisisjon via linken Analyseoversikter og rekvisisjoner ved eksterne laboratorier