Perfenazin (Trilafon)

Perfenazin (Trilafon) v. 1.3, 20.03.2019

 Prøvemateriale

 Serum

 Glass uten tilsetning

 Analysevolum

 0,5 ml

 Prøvebehandling

 Avpipetteres før sending

 Kommentar

 Psykofarmaka.

 Se analyser, Avdeling for klinisk farmakologi, St. Olavs Hospital

 Analysested

 St.Olavs Hospital​, Avdeling for klinisk farmakologi

 Laboratoriet medisinsk klinikk

 Erling Skjalgssons gate 1

 7030 Trondheim

 Rekvisisjonsskjema

 Rekvisisjon eller finn rekvisisjon via linken Analyseoversikter og rekvisisjoner ved eksterne laboratorier