Golimumab og antistoff mot Golimumab v. 1.2, 17.12.2020

 

 

Prøvemateriale

 Serum

 Gelglass

Analysevolum

 0.5 ml serum pr. analyse som går under biologiske legemidler

Pasientforberedelser

 Prøve til serumkonsentrasjonsmålinger for medikamenter som doseres sjeldnere enn hver 14. dag bør tas som bunnspeil (trough level) før neste infusjon/injeksjon. Ingen andre pasientforberedelser.

Holdbarhet

 Oppbevares i kjøleskap

Indikasjon

 TNF-blokkere:

Etanercept (Enbrel) er et fusjonsprotein som består av human Fc og human TNF-reseptor. Golimumab (Simponi) er et humant monoklonalt IgG-antistoff rettet mot TNF-α. Certolizumab pegol (Cimzia) er pegylert humanisert Fab’ (immunglobulinets antigenbindende region) rettet mot TNF-α.

Etanercept, Certolizumab og Golimumab brukes hovedsakelig i behandlingen av inflammatoriske sykdommer som revmatoid artritt, ankyloserende spondylitt og psoriasisartritt. Golimumab og Certolizumab brukes også i behandlingen av inflammatorisk tarmsykdom. Etanercept brukes noe i behandlingen av psoriasis.

 Serumkonsentrasjonsmålinger av biologiske legemidler kan bidra til å optimalisere behandlingen.

Kommentar

 Se laboratoriehåndboka ved OUS

Se linker til andre biologiske legemidler Biologiske legemidler

Rekvisisjonsskjema

Analyseoversikter og rekvisisjoner ved eksterne laboratorier

Avdeling

 Oslo universitetssykehus, Radiumhospitalet

 Ullernschaussen 70

 0379 Oslo 

Søkeord

Simponi biologisk legemiddel