Epstein Barr Virus (EBV) PCR

Epstein Barr Virus (EBV) PCR v. 2.3, 03.01.2022

 

Indikasjon

Se lenker for indikasjon

Lenker: EBV PCR Haukeland

            EBV PCR Rikshospitalet

Prøvemateriale

EDTA-Plasma (HUS)
EDTA m/gel (Helst eget prøveglass)

 


EDTA-Fullblod (RH)
EDTA u/gel (Helst eget prøveglass)

 

 

Se lenker for evt. andre typer prøvemateriale
Se lenker for evt. informasjon om holdbarhet og analysevolum

 

Lenker: EBV PCR Haukeland

            EBV PCR Rikshospitalet
            Holdbarhet EDTA-fullblod

Prøvebehandling

EDTA m/gel: Sentrifugeres innen 6 timer etter prøvetaking
NB! EDTA-fullblod til Rikshospitalet må ikke sentrifugeres

Prøveglasset må (pga. fare for kontaminasjon) sendes uåpnet

Forsendelse

Blodprøver må ankomme Avdeling for medisinsk mikrobiologi (SUS) hverdager innen kl: 14:00
(mandag-torsdag), for å sikre forsendelse samme dag.
Blodprøver som ankommer etter kl: 14:00, sendes neste hverdag (mandag-torsdag)

Analysested

Sendes til Haukeland Universitetssykehus dersom ikke noe annet er avtalt

 

Haukeland Universitetssykehus (HUS)

Analyseoversikten: https://analyseoversikten.no/

Rekvisisjon: Rekvisisjon HUS

 

Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet

Brukerhåndbok: https://ousmik.no/index.php

Rekvisisjon: Rekvisisjoner OUS

Kommentar

For mer informasjon
Se:
Rekvirering av mikrobiologiske analyser
Se:
Mononukleose (Epstein - Barr virus) - Veileder for helsepersonell FHI