Epstein Barr Virus (EBV) PCR v. 2.4

 

Indikasjon

Se lenker for indikasjon

Lenker: EBV PCR Haukeland

            EBV PCR Rikshospitalet

Prøvemateriale

EDTA-Plasma (HUS)
EDTA m/gel (Helst eget prøveglass)

 


EDTA-Fullblod (RH)
EDTA u/gel (Helst eget prøveglass)

 

 

Se lenker for evt. andre typer prøvemateriale
Se lenker for evt. informasjon om holdbarhet og analysevolum

 

Lenker: EBV PCR Haukeland

            EBV PCR Rikshospitalet
            Holdbarhet EDTA-fullblod

Prøvebehandling

EDTA m/gel: Sentrifugeres innen 6 timer etter prøvetaking
NB! EDTA-fullblod til Rikshospitalet må ikke sentrifugeres

Prøveglasset må (pga. fare for kontaminasjon) sendes uåpnet

Forsendelse

EBV-PCR som er elektronisk bestilt via Unilab til Haukeland Universitetssykehus sendes via Avdeling for medisinsk biokjemi (SUS).

 

EBV-PCR til OUS/Rikshospitalet sendes med utfylt papirrekvisisjon til Avdeling for medisinsk mikrobiologi (SUS). Prøvene må ankomme hverdager innen kl: 14:00
(mandag-torsdag), for å sikre forsendelse samme dag.
Blodprøver som ankommer etter kl: 14:00, sendes neste hverdag (mandag-torsdag)

Analysested

 

Haukeland Universitetssykehus (HUS)

Analyseoversikten: https://analyseoversikten.no/

 

Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet

Rekvisisjon: Rekvisisjoner OUS

Kommentar

For mer informasjon
Se:
Rekvirering av mikrobiologiske analyser
Se:
Mononukleose (Epstein - Barr virus) - Veileder for helsepersonell FHI