Norfentanyl i urin (803)

Norfentanyl i urin (803) v. 1.0, 05.11.2020

 

Prøvemateriale

Urin.

 

Monovetterør.

Analysevolum

5 mL

Pasientforberedelser

Ingen.

 

Prøvetaking

Urinprøven bør avgis under påsyn, siden det ellers vil være mulig å manipulere prøven under prøveavgivelse. For nærmere detaljer se Veileder for rusmiddeltesting fra helsedirektoratet.

Prøvebehandling

Oppbevares ved 2-8 °C.

Forsendelse

Ingen.

Holdbarhet

Holdbar 3 døgn i romtemperatur og 1 uke ved 2-8 °C.

Merking av prøve

Sett etiketten med barkode på langs

Metode

LC-MS/MS

Indikasjon

Kontroll av inntak.

Avdekke misbruk.

Utføres

Mandag til fredag, dagtid.

Forventet svartid: 3 virkedager

Referanseområde

Ikke påvist.

Svarvurdering

Analysesvar skal kun brukes i medisinsk sammenheng.

 

Det utgis kvalitativt svar; påvist eller ikke påvist.

 

Påvist prøve kan skyldes inntak av Fentanyl, for eksempel Fentanyl Sandoz.

 

For nærmere detaljer se Veileder for misbruksanalyser

Referanser

Farmakologiportalen

Kommentar

Feilkilder:

Forbytting av prøve.

 

Manipulering av prøven, for eksempel fortynning eller tilsetting av interfererende stoffer.

 

Urinens representativitet vurderes i sammenheng med målinger av kreatinin og pH.

Rekvisisjonsskjema

Se Rekvirering av laboratorieanalyser

Takstkode: NPU29099

Refusjonskode:KF2

Avdeling

Avdeling for medisinsk biokjemi

Tlf: 51519514

Seksjon for kromatografi

Akkrediteringsstatus

Ikke akkreditert.