HIV-1 Genotypisk Resistensbestemmelse v. 2.3, 03.01.2022

Indikasjon

Se lenke for indikasjon
Lenke: HIV-1 Resistensbestemmelse Ullevål

Prøvemateriale

EDTA-Plasma
EDTA m/gel (Helst eget prøveglass)

 


Se lenke for evt. informasjon om holdbarhet og analysevolum

 

Lenke: HIV-1 Resistensbestemmelse Ullevål
           Holdbarhet EDTA-Plasma

Prøvebehandling

Sentrifugeres innen 6 timer etter prøvetaking

Prøveglasset må (pga. fare for kontaminasjon) sendes uåpnet

Forsendelse

Blodprøver leveres Avdeling for medisinsk mikrobiologi (SUS), som videresender denne

 

Sendes når det foreligger svar på HIV-1 RNA Kvantitering  (Utføres på SUS)

Analysested

Oslo Universitetssykehus, Ullevål

Brukerhåndbok: https://ousmik.no/index.php

Rekvisisjon: Rekvisisjoner OUS

Kommentar

Oslo Universitetssykehus (OUS) har nasjonal referansefunksjon for HIV

 

For mer informasjon
Se:
Rekvirering av mikrobiologiske analyser
Se: Hivinfeksjon/AIDS - Veileder for helsepersonell FHI