Meth-Hemoglobin (124)

Meth-Hemoglobin (124) v. 1.5, 02.02.2021

Prøvemateriale

Fullblod

Heparin-glass/hepariniserte kap.rør

Analysevolum

3 ml/195 uL ved kapillær prøve

Prøvetaking

Hepariniserte kap.rør behandles på samme måte som blodgass.

Prøvebehandling

Blandes godt ved prøvetaking

Må ikke sentrifugeres!

Oppbevares kjølig.

Holdbarhet

Venøst blod er holdbart i 24 timer. Oppbevares kjølig.

Hepariniserte kap.rør og sprøyter er holdbare 1 time på is.

Metode

Fotometri

Indikasjon

Mistanke om forgiftninger med oksyderende stoffer (klorater, nitriter, nitrater, fenacetin, paracetamol, acetaminofen, sulfonamider, acetylsalicylsyre).

Ved cyanose uten hjerte- og lungeforklaring.

Utføres

Hele døgnet.

Referanseområde

< 2,0 %

Analytisk variasjon (CV)

<3 %

Svarvurdering

Høye verdier: Forgiftninger med oksyderende stoffer.

Kommentar

Helfotakst NOR35117

Refusjonskode MB 6

Avdeling

Avdeling for medisinsk biokjemi

Tlf.51519514

Faggruppe/Seksjon: Blodgass/seksjon 3.