Hepatitt C virus (anti-HCV) antistoff (A) v. 1.6, 27.11.2022

 

 

Indikasjon

Mistanke om akutt eller kronisk hepatitt C-virusinfeksjon. Mistanke om smitte, for eksempel v/ stikkskade eller injiserende rusmiddelbruk. Se fhi.no/Smittevernveilederen: Hepatitt C. Testing for hepatitt C

Pasienter med tidligere påvist anti-HCV: Ta HCV-PCR for å avklare om de fremdeles er smitteførende. Gjentatte analyser av anti-HCV har ingen hensikt.

Prøvemateriale

Serum-gelglass

Analysevolum

1,5 ml

Holdbarhet

Oppbevares i kjøleskap (2-8 grader).

Sendes laboratoriet snarest. Kan sendes i romtemperatur.

Merking av prøve

Prøveglasset merkes med etikett fra etikettskriver (elektronisk rekvirering). Evt. fullt navn og fødselsnummer

Metode

Immunkjemisk kjemi-luminescens-mikropartikkel-analyse (CMIA)

Utføres

Mandag-lørdag

Svartid

0-3 dager

Reaktiv/positiv prøve kan ta inntil 14 dager dersom det er aktuelt med supplerende analyser (HCV RNA, HCV supplerende test (Geenius)).

Svar/svarvurdering

Påvist/reaktiv

Ikke påvist

Inkonklusiv

Supplerende antistofftest: HCV supplerende test (Geenius) etterbestilles av laboratoriet ved reaktiv anti-HCV og negativ PCR.

Laboratoriet kommenterer svaret ut fra analyseresultater og kliniske opplysninger.

Ved første gangs reaktiv anti-HCV blir det ofte bedt om ny prøve til hepatitt C-virus RNA- (PCR) analyse og anti-HCV.

Kommentar

Mulig smittetidpunkt og evt. kliniske opplysninger må oppgis.

Avdeling

 

Avdeling for medisinsk mikrobiologi
Tlf: 51518800
Seksjon for virologi og molekylærdiagnostikk
Tlf: 51518806

Akkrediteringsstatus

Akkreditert for anti-HCV - Immunkjemisk kjemi-luminescens-mikropartikkel-analyse (CMIA)          

Ikke akkreditert for HCV supplerende test (Geenius)