Kalsium, -albumin korrigert (128) v. 1.4, 08.01.2019

Prøvemateriale

Serum

Gel/glass uten tilsetning.

Analysevolum

1 mL

Holdbarhet

Avpipettert serum/serum over gel er holdbart i 7 døgn.

Oppbevares kjølig.

Metode

Beregnes etter formelen:

s-kalsium + 0,02 * (41,3 - s-albumin)

Utføres

Hele døgnet.

Referanseområde

Menn: 2,17 – 2,56 mmol/L

Kvinner til 54år:   2,17 - 2,52 mmol/L     

Kvinner >= 55 år: 2,20 - 2,62 mmol/L

Analytisk variasjon (CV)

S-Albumin: < 1,5%

S-Kalsium: < 2%

Svarvurdering

Korrigerer s-kalsium i forhold til s-albumin.

Ca. 40 % av kalsium i plasma er bundet til protein, hovedsakelig albumin. Den frie/ubundne fraksjonen, som er fysiologisk aktiv, utgjør ca. 50 %. Ved unormale albuminkonsentrasjoner kan totalkonsentrasjonen av kalsium gi et uriktig bilde av konsentrasjonen av fritt kalsium. I slike tilfeller er albuminkorrigert kalsium et bedre mål for den frie fraksjonen.

Referanser

 

Norip og egenprodusert referanseområde

Kommentar

Krever samtidig rekvirering av S-Kalsium og S-Albumin

Analysekommentar NPU 15246

Refusjonstakst MB 0

Avdeling

Avdeling for medisinsk biokjemi

Tlf. 51519514

Faggruppe/Seksjon: Klinisk kjemi