Leukocytter i ascites

Leukocytter i ascites v. 1.6, 18.09.2020
Prøvemateriale

Ascites

EDTA-glass

Analysevolum

3 ml

Holdbarhet

Må analyseres innen 30 minutter. Leveres til bioingeniør på Avdeling for medisinsk biokjemi umiddelbart etter prøvetaking. Må ikke settes i kjøleskap på gangen.

Utføres

Hele døgnet.

Referanseområde

Det er ikke etablert et sikkert referanseintervall. En undersøkelse på antatt friske viste 0 - 2,6 celler x 109/L (men ikke normalfordelt populasjon) og etter forsøk på korrigering oppgis 0 - 0,6 celler x 109/L. Forekomst av polymorfonukleære celler på mer en 0,3 x 109/L kan tyde på peritonitt.

Referanser: CLSI dokument H56A fra 2008

Rekvisisjonsskjema

Urinrekvisisjon

Kommentar

Analysekode NPU29928                   

Refusjonskode MB10

Akkrediteringsstatus

Ikke akkreditert
Avdeling

Avdeling for medisinsk biokjemi

Faggruppe: Hematologi

Tlf. 51519514