Nikkel

Nikkel v. 1.0, 17.08.2020

 

Prøvemateriale

Blod

Blodprøve tas på vakuumrør for spormetallanalyser (uten tilsetning), kongeblå kork.

Analysevolum

1 ml

Prøvetaking

Ta kontakt for råd om prøvetaking og riktig prøvetakingsutstyr. Det er stor kontamineringsfare ved bruk av feil prøvetakingsutstyr.

Prøvebehandling

Serum overføres til nuncrør, eller til nytt rør m/kongeblå kork

Forsendelse

Vanlig forsendelse

Kommentar

Grunnstoffanalyser gjøres bare etter avtale

Se eventuelt i analyseregister ved St.Olav

Se også grunnstoffanalyser

Rekvisisjonsskjema

Sendeskjema

Sendested

St.Olav hospital, Klinisk farmakologi

Laboratoriet Medisinsk klinikk

Erling Skjalgssons gate 1

7030 Trondheim