Trimipramin (Surmontil)

Trimipramin (Surmontil) v. 1.5, 02.10.2020

Prøvemateriale

Serum

Glass uten tilsetning

Analysevolum

Minimum 0,5 ml serum når det bestilles en analyse; 1 ml når det bestilles flere analyser.

Prøvebehandling

Serum avpipetteres før sending

Indikasjon

Rutinekontroll, vurdering av etterleving, terapisvikt, bivirkninger, interaksjoner, dokumentasjon ved bruk av doser utenfor anbefalt område, og ved mistanke om forgiftning

Holdbarhet

Avpipettert serum er holdbart i 5 døgn

Pasientforberedelse

Ved terapikontroll: Prøven bør tas rett før neste dose (bunnkonsentrasjon), og når konsentrasjonen er i likevekt (minimum 5 halveringstider etter oppstart eller doseendring).

Kommentar

Utføres 3 ganger per uke

Se også Analyseoversikten

Analysested

Haukeland universitetssjukehus, Avdeling for medisinsk biokjemi og farmakologi

Laboratoriebygget, varemottak

Jonas Lies vei 91B

5021 Bergen

Rekvisisjonsskjema

Analyseoversikter og rekvisisjoner ved eksterne laboratorier