Glukagon

Glukagon v. 2.0, 26.08.2020

 

Prøvemateriale

EDTA-glass uten gel

Plasma fra EDTA

Pasientforberedelse

Prøven må tas fastende

Analysevolum

0,4 ml EDTA -plasma

Prøvebehandling

Glasset blandes 8-10 ganger. Prøveglasset må sentrifugeres innen 15 min, og avpipetteres straks. Bør fryses omgående, men kan stå i kjøleskap i inntil 6 timer før frysing. 

Forsendelse

 Avpipettert glass merkes med EDTA-plasma og glukagon. Sendes frosset på tørris

Holdbarhet

Holdbar 12 mnd i fryser

Indikasjon

Mistanke om glukagonproduserende tumor

Kommentar

Fra 26.08.20 ble det innført ny analysemetode for glukagon. Det er nytt prøvemateriale og ny referansegrense.

Resultat fra gammel og ny metode for glukagon kan ikke sammenliknes direkte. For pasienter som får målt glukagon regelmessig, anbefaler vi at det  etableres en ny grunnlinje etter at  ny metode er tatt i bruk. For råd om hvordan en gjør dette, kan lege ved laboratoriet på Haukeland kontaktes.

Se også Analyseoversikten

Analysested

Haukeland Universitetssykehus, Hormonlaboratoriet

Laboratoriebygget, varemottak

Jonas Lies vei 91B

5021 Bergen

Rekvisisjonsskjema

Rekvisisjon, eller finn rekvisisjon via linken Analyseoversikter og rekvisisjoner ved eksterne laboratorier