Hepatitt B virus antigen/antistoff (A) v. 1.4, 16.10.2020

 

 

Indikasjon

Mistanke om akutt eller kronisk hepatitt B-virusinfeksjon:

Papirrekvisisjon: Hepatitt B-antigen* (se under Kommentar)

Dips interactor: Hepatitt B virus s Antigen (HBsAg) og Hepatitt B core totalantistoff

Testing av risikogrupper:

Papirrekvisisjon: Hepatitt B-antigen og Hepatitt B-antistoff

Dips interactor: Hepatitt B virus s Antigen (HBsAg) og Hepatitt B core totalantistoff og Hepatitt B s Antistoff (anti-HBs).

Stikkskader:

Papirrekvisisjon: Hepatitt B-antigen og Hepatitt B-antistoff

Dips interactor: Hepatitt B virus s Antigen (HBsAg) og Hepatitt B core totalantistoff og Hepatitt B s Antistoff (anti-HBs).

Testing  av gravide:

Papirrekvisisjon: Hepatitt B-antigen* (se under Kommentar)

Dips interactor: Hepatitt B virus s Antigen (HBsAg) og Hepatitt B core totalantistoff

Helseundersøkelse av asylsøkere og flyktninger:

Papirrekvisisjon: Hepatitt B-antigen og Hepatitt B-antistoff

Dips interactor: Hepatitt B virus s Antigen (HBsAg) og Hepatitt B core totalantistoff og Hepatitt B s Antistoff (anti-HBs).

Evt. testing før vaksinasjon:

Papirrekvisisjon: Hepatitt B-antigen og Hepatitt B-antistoff

Dips interactor: Hepatitt B virus s Antigen (HBsAg) og Hepatitt B core totalantistoff og Hepatitt B s Antistoff (anti-HBs).

Kontroll etter vaksinasjon: 

Papirrekvisisjon: Hepatitt B-antistoff.

Dips interactor: Hepatitt B s Antistoff (anti-HBs)

 

Laboratoriet velger og supplerer evt. med tester ut fra kliniske opplysninger og analyseresultater.

 

Se også fhi.no/Smittevernveilederen: Hepatitt B. Diagnostikk.

 

Prøvemateriale

Serum-gelglass

Analysevolum

1,5 ml

Holdbarhet

Oppbevares i kjøleskap (2-8 grader).

Sendes laboratoriet snarest. Kan sendes i romtemperatur.

Merking av prøve

Strekkodelapp fra rekvisisjon eller etikettprinter (elektronisk rekvirering). Evt. fullt navn og fødselsnummer

Metode

Immunkjemisk kjemi-luminescens-mikropartikkel-analyse (CMIA)

Utføres

Mandag-lørdag

Svartid

0-3 dager 

Dersom det er nødvendig med supplerene tester (HBsAg konfirmasjonstest, HBeAg/anti/HBe), kan svartiden bli opptil 8 dager.

Svar/svarvurdering

Påvist/reaktiv

Ikke påvist

Grenseverdi

Anti HBs: Dersom påvist angis resultatet kvantitativt i internasjonale enhenter (IE).

Kommentar

*Når hepatitt B-antigen (HBsAg) er rekvirert, analyserer laboratoriet alltid Hepatitt B core totalantistoff (anti-HBc) samtidig.

Papirrekvisisjonen vil etter hvert endres slik at det blir samsvar med tekst i Dips Interactor

Det er viktig at klinisk problemstilling oppgis, for riktig valg av analyser på laboratoriet.

Anti-HBe, HBeAg: Brukes kun i enkelte tilfeller, som supplerende analyse, der HBsAg, og/eller anti-HBc (totalantistoff) er reaktiv/positiv.

Laboratoriet kommenterer svaret ut fra analyseresultater og kliniske opplysninger.

Hepatitt B PCR kun aktuelt på spesielle indikasjoner. Sendes eksternt laboratorium. Se Hepatitt B Virus (HBV) PCR 

 

Rekvisisjonsskjema

Blå. Seksjon for virologi og molekylærdiagnostikk

Avdeling

 

Avdeling for medisinsk mikrobiologi
Tlf: 51518800
Seksjon for virologi og molekylærdiagnostikk
Tlf: 51518806

Akkrediteringsstatus Akkreditert