v. 1.2 IgM i spinalvæske

 

Prøvemateriale

Spinalvæske

Glass uten tilsetning

Analysevolum

1,0 mL

Kommentar

Ikke en rutineundersøkelse.

På rekvisisjonen må det stå «IgM spinalvæske til avd. for immunologi».

Analysested

Haukeland universitetssjukehus, Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin

Laboratoriebygget, varemottak

Jonas Lies vei 91B

5021 Bergen

Rekvisisjonsskjema

Rekvisisjon