Denguevirus PCR

Denguevirus PCR v. 1.3, 08.02.2019

Indikasjon

Mistanke om Denguefeber. <10 dager etter sykdomsdebut. Supplerende test til Dengue hurtigtest.

NB: For rask diagnostikk anbefales Dengue hurtigtest som utføres ved avd for medisinsk mikrobiologi SUS, se  Denguevirus

Prøver til Denguevirus-PCR videresendes til Haukeland.

Se Analyseoversikten.no

Prøvemateriale

Serum-gelglass

Analysevolum

2 ml serum

Prøvebehandling

Sentrifugert serum-gelglass oppbevares i kjøleskap til forsendelse.

Forsendelse

For interne rekvirenter på SUS: Skal alltid sendes til avdeling for medisinsk mikrobiologi, som videresender denne til Haukeland sykehus.

For eksterne rekvirenter, se Analyseoversikten.no

Kommentar

For riktig valg av analysemetode må første sykdomsdag, reiseanamnese, reisevaksinasjon og kliniske opplysninger oppgis.

Analysested

Haukeland

Rekvisisjonsskjema

Rekvisisjon