Gentesting av familiær hyperkolesterolemi v. 1.3, 17.02.2021

Prøvemateriale

Fullblod

EDTA-glass

Analysevolum

5 ml (min. 3 ml)

Prøvebehandling

Skal IKKE sentrifugeres

Holdbarhet

Bør sendes samme dag som prøven er tatt. Hvis ikke, la prøven stå kaldt og send den neste dag. Prøver tatt fredag etter sendetid oppbevares i kjøleskap og sendes neste hverdag.

Kommentar

Husk å fylle ut slektsopplysninger på baksiden av rekvisisjonen.

Se også Genetikkportalen

Analysested

Rikshospitalet,  Avdeling for medisinsk genetikk, enhet for hjertegenetikk

Sognsvannsveien 20

0372 Oslo

Rekvisisjonsskjema

Rekvisisjon