Zopiklon i urin (799) v. 1.6

Prøvemateriale

Urin.

 

Monovetterør. 

Analysevolum

5 mL

Pasientforberedelser

Ingen.

Prøvetaking

Urinprøven bør avgis under påsyn, siden det ellers vil være mulig å manipulere prøven under prøveavgivelse. For nærmere detaljer se Veiledere IS-2231 fra Sosial- og helsedirektoratet.

Prøvebehandling

Oppbevares ved 2-8 °C.

Holdbarhet

Holdbarhet i romtemperatur 3 døgn og ved 2-8 °C i 1 uke.

Merking av prøve

Sett etikett med barkode på langs.

Metode

LC-MS/MS.

Indikasjon

Kontroll av inntak.

Avdekke misbruk.

Utføres

Mandag til fredag, dagtid.

Forventet svartid: 3 virkedager.

Referanseområde

Ikke påvist.

Svarvurdering

Analysesvar skal kun brukes i medisinsk sammenheng.

 

Det utgis kvalitativt svar; påvist eller ikke påvist.

 

Påvist prøve kan skyldes inntak av zopiklon, for eksempel Zopiclone, Zopiklon og Imovane.

 

For nærmere detaljer se Veileder for misbruksanalyser.

Referanser

Farmakologiportalen

Kommentar

Feilkilder:

Forbytting av prøve.

 

Manipulering av prøven, f.eks. fortynning eller tilsetting av interfererende stoffer.

 

Urinens representativitet vurderes i sammenheng med målinger av kreatinin og pH.

Rekvisisjonsskjema

Se Rekvirering av laboratorieanalyser

Takstkode: NPU09070.

Refusjonskode: KF2.

Avdeling

Avdeling for medisinsk biokjemi

Tlf. 51519514

Seksjon for kromatografi 

Akkrediteringsstatus

Ikke akkreditert.