Amylase i urin

Amylase i urin v. 1.4, 17.02.2021

 

Prøvemateriale

Urin

Monovetterør 20 mL

Analysevolum

10 ml morgenurin

Prøvebehandling

Juster pH i urin til ca.7. A-amylase er ustabil i sur urin.

Kommentar

Utføres daglig.

Se også Analyseoversikten

Indikasjon

Differensialdiagnostikk av uforklarlig/kjent hyperamylasemi

Analysested

Haukeland Universitetssykehus,

Avdeling for Medisinsk Biokjemi, Laboratoriet ved Voss sjukehus

Laboratoriebygget, varemottak

Jonas Lies vei 91B

5021 Bergen

Rekvisisjonsskjema

Analyseoversikter og rekvisisjoner ved eksterne laboratorier