Hepatitt B surface Antigen (HBsAg) Kvantitering v. 1.2, 20.01.2020

 

Indikasjon

Se lenke for indikasjon

Lenke: Hepatitt B - Haukeland  
          (Se nederst under kommentar)

 

Må ikke forveksles med Hepatitt B surface Antigen (HBsAg) påvisning (Kvalitativ), se: Hepatitt B virus antigen/antistoff

Prøvemateriale

EDTA-plasma
EDTA m/gel (Helst eget prøveglass)

 

 

Serum
Serum m/gel (Helst eget prøveglass)

 


Se lenke for evt. informasjon om prøvebehandling, holdbarhet og analysevolum

 

Lenke: Hepatitt B - Haukeland

Forsendelse

Blodprøver må ankomme Avdeling for medisinsk mikrobiologi (SUS) hverdager innen kl: 14:00
(mandag-torsdag), for å sikre forsendelse samme dag.
Blodprøver som ankommer etter kl: 14:00, sendes neste hverdag (mandag-torsdag)

Analysested

Haukeland Universitetssjukehus (HUS)

Analyseoversikten: https://analyseoversikten.no/

Rekvisisjon: Rekvisisjon HUS

Kommentar

Folkehelseinstituttet har nasjonal referansefunksjon for Hepatitt B


For mer informasjon
Se:
Rekvirering av mikrobiologiske analyser
Se:
Hepatitt B - Veileder for helsepersonell FHI