11-Deoksykortisol

11-Deoksykortisol v. 1.6, 21.02.2022

Prøvemateriale

Serum

Gel/Glass uten tilsetning

Analysevolum

0,5 ml (minimum 250 ul ved kapillær eller vanskelig prøvetaking).

Holdbarhet

7 dager i kjøleskap

Indikasjon

Utredning av binyretumor, binyrebarkhyperplasi eller hirsutisme/virilisering ved mistenkt enzymdefekt i binyrene. Analysen brukes også sammen med metopirontest ved utredning av Cushings syndrom.

Kommentar

Prøve bør tas på morgenen. Tid for prøvetaking må angis på rekvisisjonen.

Se Analyseoversikten til HUS

Se også Nasjonal brukerhåndbok i Medisinsk Biokjemi

Analysested

Haukeland Universitetssykehus, Hormonlaboratoriet

Laboratoriebygget, varemottak

Jonas Lies vei 91B

5021 Bergen

Rekvisisjonsskjema

Analyseoversikter og rekvisisjoner ved eksterne laboratorier