Etanol (117)

Etanol (117) v. 1.8, 23.02.2022

Prøvemateriale

Serum

Gel/glass uten tilsetning

Analysevolum

1 ml (min. 250µl)

Prøvetaking

Etanolholdig væske må ikke brukes til vasking av stikkstedet før prøvetaking.

Prøvebehandling

Oppbevares ved 2 – 8 grader, men transport ved romtemperatur er likevel akseptabelt.

Holdbarhet

Serum er holdbart i 7 døgn, dersom prøven oppbevares uten lufttilgang. Prøven må ikke fryses.

Metode

Enzymatisk, (evt.gasskromatografi på prøver tatt post mortem)

Indikasjon

Mistanke om etanolforgiftning.

Utføres

Hele døgnet

Referanseområde

< 0,1 0/00

Analytisk variasjon (CV)

5%

Referanser

Brukerhåndbok i klinisk biokjemi

Kommentar

Analysekode NPU 23869

Refusjonstakst KF2

Avdeling

Avdeling for medisinsk biokjemi

Tlf. 51519514

Faggruppe/Seksjon: Medikament

Akkrediteringsstatus

Akkreditert