Mykofenolat, AUC-måling

Mykofenolat, AUC-måling v. 1.0, 21.02.2022

 

Prøvemateriale

Edta-plasma

Edta-glass med gel

Analysevolum

0,5 ml 

Prøvetaking

Ved "forkortet AUC" skal det tas tre prøver:

0-prøve før doseinntak (C0)

30 minutter etter doseinntak (C0,5)

2 timer (120 min) etter doseinntak (C2)

 

For de siste to prøvene må ikke prøvetakingstidspunktet avvike mer enn +/- 10 minutt

Alle glassene må merkes med korrekt prøvetakingsdato og klokkeslett

og sendes samlet med én rekvisisjon

Prøvebehandling

Edta-gelglass må sentrifugeres før sending

Dersom det er tatt edta-glass uten gel må glasset sentrifugeres og plasma avpipetteres før sending

Forsendelse

Sendes i romtemperatur 

Holdbarhet

Sentrifugert gelglass/avpipettert edta-plasma er holdbart 3 døgn i romtemperatur, og 1 uke i kjøleskap

Indikasjon

Forkortet AUC (areal under kurven for plasmakonsentrasjon mot tid) brukes for å predikere konsentrasjonsforløpet av mykofenolat hos den enkelte pasient, og har vist en bedre sammenheng med både effekt og bivirkninger enn konsentrasjoner basert på enkeltmålinger like før inntak av neste dose. AUC danner grunnlaget for en individuell dosetilpasning og det er anbefalt at AUC ligger mellom 30-60 mg x h/L Se også Labinfo hos HUS 

Kommentar

Se også Labinfo i analyseoversikten HUS

Svarvurdering 

For beregning av AUC må rekvirent føre inn resultatene i Rikshospitalets kalkulator på nett

Rekvisisjonsskjema

Rekvisisjon

 

Analysested

Haukeland Universitetssjukehus, Medisinsk biokjemi og farmakologi

Laboratoriebygget, varemottak

Jonas Lies vei 91B

5021 Bergen