Aspergillus galaktomannan antigen v. 3.2, 07.12.2021

Indikasjon

Se lenke for indikasjon
Lenke:
Aspergillus galaktomannan antigen - Rikshospitalet

Prøvemateriale

Serum

Serum u/gel (Må ta eget prøveglass)

 

 

Se lenke for evt. andre typer prøvemateriale
Se lenke for evt. informasjon om holdbarhet og analysevolum

Lenke: Aspergillus galaktomannan antigen - Rikshospitalet

Prøvebehandling

Prøveglasset sendes usentrifugert og må (pga. fare for kontaminasjon) sendes uåpnet

Forsendelse

Blodprøver må ankomme Avdeling for medisinsk mikrobiologi (SUS) hverdager innen kl: 14:00
(mandag-torsdag), for å sikre forsendelse samme dag.
Blodprøver som ankommer etter kl: 14:00, sendes neste hverdag (mandag-torsdag)

Analysested

Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet

Brukerhåndbok: https://ousmik.no/index.php

Rekvisisjon: Rekvisisjoner OUS

Kommentar

Oslo Universitetssykehus har nasjonal referansefunksjon for medisinske soppsykdommer

For mer informasjon

Se: Rekvirering av mikrobiologiske analyser

Se: Aspergillose - Veileder for helsepersonell FHI

Se: Aspergillus - Rikshospitalet